Departments…
arrow_drop_down
Home
home
search
Enfagrow A+ Three Three Milk Supplement (1-3 Years Old)
1.8 kg
PHP1,845.50PHP1,845.50

Product Description
Breastmilk is the best for babies up to 2 years of age and beyond.
Important Notice: There is no substitute for breastmilk.

Ang gatas ng ina ang pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa.
Mahalagang paalala: Walang anumang gatas na pwedeng ipalit sa gatas ng ina.
Home
home

Social

Download our app

App StoreGoogle Play

Shopping in

public
arrow_drop_down
© 2015-2019 honestbee. All rights reserved.